За нас

СИ ФИНАНСИ е една от първите небанкови финансови институции в България, създадена през 2008г. Компанията има за цел да осигури професионални услуги под формата на консултации и отпускане на бързи фирмени заеми, бизнес кредити, микрокредитиране, финансов лизинг, обратен лизинг, финансиране на проекти по програми на ЕС, заеми за придобиване на вземания, осигуряване на инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители.

СИ ФИНАНСИ е финансова институция, чиято основна дейност е отпускане на експресни заеми. Услугата е насочена предимно към юридически лица, опериращи в бизнес климат, среда, област и ситуация, изискващи бързи решения, избягвайки тромавата бюрокрация и процедури по отпускане на кредит.

СИ ФИНАНСИ е единствената небанкова финансова институция в България, която предлага експресни бизнес кредити над 1 000 000 лв. Заемът е достъпен за юридически лица с леки кредитни и други финансови тежести.

СИ ФИНАНСИ разполага с богат опит в предоставянето на финансови услуги на клиенти, развиващи своя бизнес в различни сектори на икономиката на страната и чужбина, основан на дългогодишното опериране на този пазар. Ръководството и специалистите на дружеството притежават необходимата експертиза в широк спектър от икономически дейности, като строителство, различни видове производство, търговия, финансиране на проекти по програми на ЕС и др.

СИ ФИНАНСИ е финансова институция по смисъла на чл.3а от Закона за кредитните институции, създадена през 2008 година. Основна дейност е отпускане на експресни заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Предметът на дейност се определя от чл. 3, ал. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). В този смисъл СИ ФИНАНСИ е вписано в публичния регистър на Българска Народна Банка за небанкови финансови институции под регистрационен номер BGR00023 и заповед за пререгистрация № БНБ-27640 от 19.03.2015г.

Научавайте първи за актуални промоции! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!