Револвиращ заем

СИ ФИНАНСИ предлага револвиращи заеми, като в рамките на договорения срок кредитополучателят може да ползва многократно договорения лимит. Окончателното погасяване на главницата може да бъде с една погасителна вноска на падежа на кредита или чрез индивидуално договорен план. 

 

Револвиращ заем можете да ползвате за:

  • Покупка на суровини, материали и стоки
  • Разплащане с доставчици
  • Други текущи нужди, свързани с основната дейност на компанията.

 

Сума: в зависимост от мащаба на бизнеса

Срок: от 1 месец до 60 месеца

Лихва: от 1% до 3% на месец

Изплащане: месечно на лихвата, главница чрез плафон на падеж или друг индивидуално договорен план.

Обезпечение: поръчителство и ипотека

 

Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем да изберете най-подходящото за Вас решение.

Научавайте първи за актуални промоции! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!