Често задавани въпроси

 • Кой може да ползва заем?

СИ ФИНАНСИ отпуска заеми на:

юридически лица

физически лица със свободни професии.

 

 • По какъв начин се плащат вноските по заема?

Всеки месец Вие ще плащате съответната част от лихвата по заема, като главницата е дължима в края на периода, за да може максимално да се възползвате от отпусната сума от нас. Ние се съобразяваме с клиентите, техните изисквания и нужди, като при тяхно предпочитание може да изготвим погасителен план който да включва главница и лихва.

 

 • Къде се плащат вноските?

По банков път или в централния ни офис в град Пловдив.

 

 • В каква валута може да бъде отпуснат кредитът?

СИ ФИНАНСИ отпуска заеми в български лева (BGN) и единна европейска валута (EUR).

 

 • Какъв е минималният и максималният срок на погасяване?

От 1 месец до 5 години.

 

 • Какво може да бъде обезпечението?

Недвижимо имущество.

 

 • Как става проверката и оценяването на обезпечението?

Чрез посещение на обекта от служител на СИ ФИНАНСИ или от лицензирани оценители, които идват на място и правят оценка на имота. 

 

 • Има ли наказателни такси за предсрочно погасяване на заема или такси ангажимент?

СИ ФИНАНСИ не прилага такси за предсрочно погасяване, както и такси ангажимент.

 

 • Изискват ли се предварителни такси за разглеждане на документите ми?

Не, не се изискват предварителни такси за разглеждане и обработване на документи.

 

 • Какво става със събраната информация по кандидатстване на кредита?

"СИ ФИНАНСИ ГРУП" ЕООД е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Финансовата ни институция стриктно спазва изискванията на този закон. Ние не използваме получената информация за никакви други цели, освен за взимане на адекватно решение за отпускане на исканият кредит. Нашите служители са дискретни и ценят желанието и правото на Клиентите ни за конфиденциалност и стриктно опазване на всички данни получени в процеса на кандидатстване.

 • ГПР адекватен измерител ли е за нашите заеми?

Бързият бизнес кредит на СИ ФИНАНСИ, наличен в критичния момент се превръща във съществен елемент от добавената стойност за всеки един бизнес. Икономическата добавена стойност, която дадена сделка би имала върху бизнесът и бъдещи клиенти и контрагенти, пък ще е достатъчна да покрие по-големият риск, изразен в процентно изражение като възвръщаемост на заетия паричен ресурс. Образно казано, част от алтернативния разход (opportunity cost), който даден бизнес би спестил в очакване на банково кредитиране за краткосрочен проект ще се изплати като лихва по бързият заем, а остатъка би компенсирал бизнесът за поетия риск и бързината на услугата която са извършили. Именно за това вноските по бързите фирмени кредити и ГПР не са адекватен измерител. Ако при сравнение с банков заем се калкулират и пропуснатите ползи то тогава конкурентното предимство ще е осезаемо. В допълнение, заемополучателите едновременно си подобряват кредитния рейтинг, както и генерират парични потоци по реално действащи проекти.

 

 

Научавайте първи за актуални промоции! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!